Cầu Đà Rằng

Phía Nam núi Nhạn, TP. Tuy Hoà có hai chiếc cầu bắc song song qua sông Đà Rằng được gọi là cầu Đà Rằng, một cho đường bộ, một cho đường xe lửa.

Cầu Đà Rằng

Cầu đường bộ có 60 nhịp, rộng 7m, tổng cộng dài 1.105m, được khởi công ngày 2-9-1969, khánh thành ngày 15-1-1971. Cầu đường sắt có 21 nhịp được xây dựng cùng thời gian với hệ thống đường sắt Việt Nam, đến năm 2000 cầu đã được sửa chữa, thay mới toàn bộ.

Cầu Đà Rằng cùng với núi Nhạn, sông Đà Rằng được xem là biểu tượng của Phú Yên.